3 Typy renowacji fortepianów


SAP Renovation prezentuje 3 warianty renowacji fortepianów:

 1. Odbudowa
 2. Restauracja
 3. Odświeżenie

Różnią się one od siebie zakresem przeprowadzonych prac, które znacząco wpływają na:

1. Potencjał dźwiękowy instrumentu ( rosnący przy zwiększaniu zakresu renowacji części akustycznej i mechanicznej)

2. Komfort i bezpieczeństwo w użytkowaniu instrumentu (parametry rosnące przy zwiększaniu zakresu renowacji obudowy, części akustycznej i mechanicznej )

3. Wygląd i estetykę (parametry rosnące przy zwiększaniu zakresu renowacji obudowy, części akustycznej i mechanicznej )

Wartości tych trzech parametrów sytuują się na różnych poziomach, w zależności od typu renowacji, jak poniżej:

a) możliwe do osiągnięcia na poziomie max 95% ze 100% w odbudowanym

b) możliwe do osiągnięcia na poziomie max 65% (część akustyczna: max. 80%, część mechaniczna: max 50% – średnia to 65%) ze 100% w odrestaurowanym

c) możliwe do osiągnięcia na poziomie max 38,5% (część akustyczna: max. 49%, część mechaniczna: max 28% – średnia to 38,5%) ze 100% w odświeżonym

Dlaczego wymiana komponentów fortepianu jest tak ważna?

Fortepiany poddawane zabiegom renowacyjnym to z reguły wiekowe instrumenty, a co za tym idzie elementy drewniane, z których instrumenty w większości są wykonane, są również wieloletnie.
Właściwości fizyczne drewna ulegają zmianom w czasie, tracąc własności takie jak:

 • wygląd,
 • nasiąkliwość,
 • gęstość,
 • izolacyjność akustyczną,
 • trwałość.

Oprócz elementów drewnianych zaleca się wymienić elementy galanterii.

Części typu: zawiasy, okucia ulegają zniekształceniom poprzez lata eksploatacji instrumentu. Zmęczenie materiału powoduje jego osłabienie.

W obudowie fortepianu mogą mieć miejsce następujące nieprawidłowości z uwagi na zaniechanie wymiany elementów obudowy na nowe:

 • nieprawidłowe dopasowanie elementów obudowy do siebie ograniczające prawidłowe spełnianie swojej funkcji
 • nietrwałe przytwierdzenie elementów do siebie spowodowane słabą kondycją drewna, a co za tym idzie osłabioną siłą trzymania wkrętów łączących
 • nieestetyczny wygląd spowodowany mniejszym lub większym wykrzywieniem, ugięciem elementu, uszkodzeniem

Najpoważniejszym z następstw braku wymiany części obudowy na nowe jest (mimo, że elementy obudowy sprawiają wrażenie będących w dobrej kondycji) ryzyko uszkodzenia mechanicznego instrumentu, nie mówiąc już o uszczerbku na zdrowiu czy narażeniu życia pianisty, stroiciela, itp. (np. w przypadku osłabionej struktury drewna nóg fortepianu, czy wypaczonych mocowań nóg)

W części akustycznej instrumentu mogą mieć miejsce następujące nieprawidłowości z uwagi na zaniechanie wymiany elementów na nowe lub braku naprawy starych elementów:

 • brak przejrzystości dźwięku, jego rozprzestrzeniania się i głębi (uszkodzone, popękane, bez właściwego wyniesienia dno rezonansowe)
 • brak stabilności stroju – częste rozstrajanie się instrumentu (zmęczony materiał strojnicy, pęknięcia )
 • przydźwięki towarzyszące dźwiękowi podstawowemu (stare pordzewiałe struny, zmęczone agrafy, zniszczone nakładki mostków)
 • utrata jakości i siły dźwięku (stare struny, pęknięcia na ramie żeliwnej, uszkodzone, popękane dno rezonansowe)
 • nieestetyczny wygląd spowodowany widocznymi pęknięciami drewna lub porowatym lakierem i jego ubytkami  na ramie żeliwnej

W części mechanicznej instrumentu mogą mieć miejsce następujące nieprawidłowości z uwagi na zaniechanie wymiany elementów na nowe lub braku renowacji starych elementów:

 • brak możliwości poprawnej regulacji parametrów (niewłaściwe luzy na trzonkach, dźwigniach głównych, klawiaturze i w mechanizmie)
 • brak przejrzystości dźwięku, jego rozprzestrzeniania się i głębi (zużyte młotki)
 • utrata jakości i siły dźwięku (stare struny, pęknięcia na ramie żeliwnej, uszkodzone, popękane dno rezonansowe)
 • niechciane dźwięki wydobywające się podczas pracy elementów mechanizmu i klawiatury spowodowane niewłaściwymi luzami
 • brak poprawnej repetycji, utrata dynamiki (niewłaściwe luzy na trzonkach, dźwigniach głównych, klawiaturze i w mechanizmie)
 • brak jakości, przejrzystości dźwięku (zużyte młotki)
 • dyskomfort gry (popękane nakładki klawiszy, nierówne przerwy między klawiszami, wystające nakładki klawiatury poza bok drewna klawisza)
 • przydźwięki ze złym tłumieniem (zużyty filc tłumika, niewłaściwe luzy w prowadnicach tłumika i urządzeniu tłumikowym)
 • nieestetyczny wygląd (stare zużyte części mechanizmu, urządzenia tłumikowego tłumika i klawiatury)

 

Poniżej przedstawione zostały zakresy prac 3 typów renowacji fortepianu:

Fortepian odbudowany:

Obudowa instrumentu – podstawowe elementy obudowy podlegające wymianie na nowe:

 • dekle
 • listwa zamkowa górna
 • listwa podpórkowa dekla lub rozetka
 • podpórka dekla
 • pulpit z nutnikiem i prowadnicami pulpitu
 • listwa zamkowa dolna (*nie zawsze się da)
 • nakrywa fortepianowa z okuciami
 • baczki z okuciami
 • listwa przyklawiaturowa
 • nogi z mocowaniami nóg i rolkami
 • lira za nowymi odbojami, popychaczami i pedałami
 • elementy galanterii służące do łączenia elementów ze sobą

Część akustyczna instrumentu – podstawowe elementy części akustycznej podlegające wymianie na nowe:

 • dno rezonansowe
 • nakładki mostków (wiolinowy i basowy)
 • struny (stalowe i basowe)
 • kołki stroikowe
 • strojnica
 • agrafy (*brak możliwości zamówienia nowych – w niektórych starszych modelach fortepianów)

Część mechaniczna instrumentu – podstawowe elementy części mechanicznej podlegające wymianie na nowe:

 • Mechanizm
 • Dźwignie główne
 • Młotki
 • Trzonki
 • Klawiatura z pilotami i chwytnikiem z prętami
 • Urządzenie tłumikowe
 • Tłumik

Fortepian odrestaurowany – zakres renowacji

Obudowa instrumentu – elementy obudowy instrumentu podlegające wymianie na nowe, z uwagi na:

 • wypaczenie, wykrzywienie elementu
 • zmęczenie materiału, osłabienie jego struktury
 • uszkodzenia niemożliwe do naprawy

Część akustyczna instrumentu  – elementy części akustycznej podlegające wymianie na nowe:

 • nakładki mostków (wiolinowy i basowy)
 • struny (stalowe i basowe)
 • kołki stroikowe
 • strojnica

Elementy części akustycznej podlegające naprawie:

 • dno rezonansowe

Elementy części akustycznej podlegające czyszczeniu/ polerowaniu

 • agrafy

Część mechaniczna instrumentu – podstawowe elementy części mechanicznej podlegające wymianie na nowe:

 • Młotki
 • Trzonki

Elementy części mechanicznej podlegające zabiegom renowacyjnym przywracającym ich poprawne działanie:

 • Mechanizm (czyszczenie z wymianą filców)
 • Dźwignie główne
 • Klawiatura z pilotami i chwytnikiem z prętami
 • Urządzenie tłumikowe
 • Tłumik (czyszczenie z wymianą filcu)

Fortepian odświeżony – zakres renowacji

Obudowa instrumentu – plementy obudowy instrumentu podlegające wymianie na nowe, z uwagi na:

 • wypaczenie, wykrzywienie elementu
 • zmęczenie materiału, osłabienie jego struktury
 • uszkodzenia niemożliwe do naprawy

Część akustyczna instrumentu – podstawowe elementy części akustycznej podlegające wymianie na nowe:

 • struny (stalowe i basowe)
 • kołki stroikowe

Elementy części akustycznej podlegające naprawie:

 • dno rezonansowe

Elementy części akustycznej podlegające czyszczeniu

 • nakładki mostków (wiolinowy i basowy)
 • agrafy

Elementy części akustycznej pozostawione w stanie pierwotnym (bez naprawy czy wymiany na nowe)

 • strojnica

Część mechaniczna instrumentu – elementy części mechanicznej podlegające zabiegom renowacyjnym przywracającym ich poprawne działanie:

 • Młotki (szarfowanie)
 • Trzonki (czyszczenie)
 • Mechanizm (czyszczenie z wymianą filców)
 • Dźwignie główne
 • Klawiatura z pilotami i chwytnikiem z prętami
 • Urządzenie tłumikowe
 • Tłumik (czyszczenie z wymiana filcu)

Instrumenty odrestaurowane mogą być częściowo odbudowane.

Użyliśmy odpowiednich oznaczeń, aby móc je łatwo weryfikować, jak poniżej:

 • Odrestaurowany O+: to instrument, który został odrestaurowany, jednakże jego obudowa została odbudowana.
 • Odrestaurowany A+: to instrument, który został odrestaurowany, jednakże jego część akustyczna została odbudowana.
 • Odrestaurowany M+: to instrument, który został odrestaurowany, jednakże jego część mechaniczna została odbudowana.

strzałka do góry