Dział kontroli jakości


Każdy fortepian odrestaurowany przez SAP Renovation przechodzi przez rygorystyczną 3-etapową kontrolę jakości. Dzięki temu wszystkie fortepiany odrestaurowane przez firmę spełniają najwyższe standardy akustyczne, mechaniczne oraz estetyczne.

KONTROLA JAKOŚCI I EKSPERTYZA

Ekspertyza techniczna
Rozpoczęcie prac renowacyjnych poprzedzone jest ekspertyzą techniczną. Bazując na swoim doświadczeniu, technicy SAP Renovation doradzają w zakresie elementów, które powinny zostać poddane renowacji, oraz takich, które renowacji nie wymagają. Klient jest informowany na temat zaleceń techników i podejmuje ostateczną decyzję co do zakresu renowacji.

Kontrola jakości nr. 1 - kontrola działowa
Po ukończeniu każdego etapu renowacji, każdy element instrumentu jest dokładnie sprawdzany przez doświadczonego fachowca i akceptowany dopiero wtedy, kiedy spełnia wszystkie standardy. Zapewnia to najwyższą jakość renowacji każdego podzespołu fortepianu.

Kontrola jakości nr. 2 - kontrola całościowa
Po ukończeniu prac renowacyjnych poszczególnych elementów i montażu instrumentu, sprawdzany jest on przez doświadczonego technika fortepianowego. Na tym etapie po raz drugi sprawdzana jest renowacja poszczególnych elementów a także kontrolowane jest zachowanie fortepianu jako całości.

Kontrola jakości nr. 3 - kontrola ostateczna
Przed wyjazdem instrumentu do klienta jest on pieczołowicie sprawdzany przez odpowiedzialnego handlowca. Na tym etapie klient zyskuje pewność, że każdy najmniejszy detal fortepianu został ukończony z najwyższą starannością.


Dział kontroli jakości tworząstrzałka do góry