C. BechsteinFortepiany salonowe (od 181cm do 219cm długości)
Fortepiany półkoncertowe (od 220cm do 240cm długości)
Fortepiany koncertowe (powyżej 240cm długości)
strzałka do góry